Postbanken


Postbanken Leve består av de banktjenester du trenger i hverdagen. Det er produkter som naturlig hører sammen.


Hva består Postbanken Leve av?

Personkonto – allsidig konto til dagligbruk
Postbankkort Visa – bankkort knyttet til Personkontoen
Postbanken MasterCard – kredittkort, penger i reserve
Postbanken NettBank og TeleGiro – regningsbetaling og oversikt over dine kontoer

Må jeg ha alle disse produktene?

Siden Postbanken Leve er en sampakking av et utvalg av våre produkter må du ha alle disse for å være Postbanken Leve-kunde. Det fine med at du får alle disse produktene er at de ligger der klare til deg når du måtte ha behov for dem – og det er ikke noe krav om at de må brukes. I tillegg gir det en veldig fin oversikt over din egen økonomiske situasjon når du har de mest vanlige tjenestene i samme bank.


Hvordan blir jeg Postbanken Leve-kunde? www.postbanken.no

Er du nettbankkunde kan du endre kontoen din til Postbanken Leve når du har logget deg inn. Er du ikke nettbankkunde må du søke om Postbanken Leve. Du får søknadsskjemaet på Posten og ved våre kundesentre. Du kan også ringe oss på telefon 03800 for å få søknadsskjemaet tilsendt.

Hvor mye koster det å bli Postbanken Leve-kunde?

Postbanken Leve er for deg mellom 18 og 59 år. Du betaler årspris på 250 kroner for Postbankkort Visa, men du betaler ingenting for å være Postbanken Leve-kunde.

Årsprisen på 250 kroner for Postbankkort Visa fordeles på årets 12 måneder, så du betaler 20,83 kroner i måneden for dette.

Vi tilbyr også Postbanken Leve Senior og Postbanken Leve Student. Se priser fra menyen til venstre.

Hvor mye vil jeg spare på å bli Postbanken Leve-kunde fremfor å ikke være det?

Prøv vår Leve-kalkulator og se om Postbanken Leve lønner seg for deg»

Er Postbanken Leve et fordelsprogram?

Postbanken Leve er ikke noe fordelsprogram. Det er kun en sampakking av banktjenester for å gjøre hverdagen enklere for deg. Det du trenger i hverdagen av bankprodukter, får du hos oss gjennom Postbanken Leve.

Jeg har søkt om Postbanken MasterCard men fått avslag, kan jeg fremdeles bli Postbanken Leve-kunde?

Du kan fremdeles bli Postbanken Leve-kunde. Ditt Postbanken Leve vil da bestå av Personkonto, Postbankkort Visa og Postbanken NettBank og TeleGiro. www.postbanken.no

Hvis jeg får avslag på både Postbanken MasterCard og Postbankkort Visa, kan jeg fremdeles bli Postbanken Leve-kunde?

Du kan fremdeles bli Postbanken Leve-kunde. Ditt Postbanken Leve vil da bestå av Personkonto, Postbankkort og Postbanken NettBank og TeleGiro.

Hvor mange kontoer kan jeg åpne?

Du kan ha 2 kontoer ekstra tilknyttet Postbanken Leve (totalt 1 Postbanken Leve-konto og 2 personkontoer). Postbanken Leve-kontoen får transaksjonsfordelen når det gjelder bruk av bankkort, nettbank og TeleGiro. På de to ekstra personkontoene betaler du 1 krone hver gang du betaler en regning via Postbanken NettBank eller TeleGiro, ellers ordinære priser.

Kan en Postbanken Leve-konto ha flere disposisjonhavere?

Det kan kun være en disposisjonshaver på Postbanken Leve-kontoen. Det vil si at på en Postbanken Leve konto er det en kontohaver/kontoeier og en disposisjonshaver.

Kan vi velge kun ett Postbanken MasterCard hvis to i samme husholdning har Postbanken Leve?

Nei, dessverre. Hvis samme husholdning har to Postbanken Leve får husholdningen to Postbanken MasterCard.

Når og hvordan trekkes gebyret for Postbankkort Visa?

Gebyret for Postbankkort Visa, på 20,83 kr, trekkes fast i slutten av hver måned, ved månedskjøring. www.postbanken.no

Hva skjer hvis jeg som kunde ikke ønsker et av produktene som inngår i Postbanken Leve?

Hvis du ikke ønsker ett av produktene som inngår i ditt Postbanken Leve, trenger du ikke å bruke det. Se bort fra at du har tilgang på produktet.

Hvis en som disponerer min Postbanken Leve-konto ønsker kort, får denne personen samme gebyrer som meg?

Ja, den som er disposisjonshaver på Postbanken Leve-kontoen får samme gebyr som innehaver på Postbanken Leve kontoen.

Er gebyrer for Postbankkort Visa og Postbanken MasterCard i utlandet slik de har vært tidligere?

Ja, øvrige gebyr er som før.

Betaler disposisjonshaver noe ekstra for Postbanken MasterCard?

Disposisjonshaver betaler ikke noe for ekstra for Postbanken MasterCard. www.postbanken.no

Bjorn SolstadPostbanken