Flere kroner på bok

Jeg må si det er utrolig gøy å være konsernsjef i DNB. Jeg jobber med mange flinke folk, og får møte mange ulike og spennende mennesker- senest i går ettermiddag fikk jeg være med Jens Pikenes og danse julen inn med 500 DNBere i Bjørvika. Da er det moro å være DNB-sjef! Samtidig er det krevende. De siste årene har vi vært vitne til en bølge av reguleringer og har jobbet beinhardt for å bygge kapital slik at vi skal imøtekomme myndighetenes krav. Siden 2007 har vi bygget 56 milliarder for å bli mer solide- og vi skal bygge mye mer. Vi vet bare ikke helt hvor mye enda.

I går gav Norges bank råd til finansdepartementet på hva de mener bør være størrelsen på motsyklisk kapitalbuffer. Dette rådet holdes hemmelig frem til finansdepartementet har bestemt seg for hvilket nivå de mener er riktig- forhåpentligvis en gang i neste uke. Jeg er veldig spent på hva finansdepartementet lander på. Motsyklisk kapitalbuffer, kapitalkrav og risikovekter er fremmedord de aller fleste ikke har, eller bør ha for den saks skyld, noe forhold til. Men for meg som banksjef og DNB som bank, vil omfanget av alle de nye kravene bety mye for hvordan vi skal drive de neste årene.

Avhengig av hva motsyklisk buffer havner på skal vi bygge et sted mellom 40-60 milliarder mot 2016, og jeg kan love dere at 20 milliarder fra eller til merkes godt. Jeg har troen på at vi skal klare å komme oss til det nivået som kreves uansett, men skal vi til seksti krever det skikkelig hard jobbing. I DNB jobber vi langs alle akser for å sikre at vi bygger nok egenkapital. Hver stein må snus om vi skal lykkes. Inntekter, kostnader og utbytte trimmes og optimaliseres. Vi gjør altså langt mer enn å skru opp renten for å komme i mål.

Visesentralbanksjef Jan Qvigstad var dessuten krystallklar i sin tale under gårsdagens rentemøte. Norges bank registrerer hvordan bankene tilpasser seg til nye krav, og setter renten deretter. Det er altså ikke bankene som bestemmer renten i Norge. «Den renten publikum møter er den som gir en god utvikling i norsk økonomi. Hadde bankene hatt lavere marginer, så hadde vår rente vært høyere, hadde bankene hatt høyere marginer, så hadde vår rente vært lavere. Vi forholder oss til rentemarginen som bankene har satt, og setter renten deretter. Det er vi som styrer renten i Norge» sier Qvigstad til Finansavisen i dag.

Jeg skjønner godt at myndighetens kapitalkrav til bankene er noe de fleste ikke bryr seg om, men nå er det en gang sånn at det berører oss alle. Så for å gjøre det litt enklere å forstå har vi laget filmen under. Ta gjerne en titt! Så håper jeg dere sammen med oss kan håpe på at motsyklisk buffer ikke settes uforholdsmessig høyt.

Rune