Når alle bidrar med det de kan

Hvor mange mennesker får man inn i en tradisjonell, norsk telefonboks? Gårsdagens tv-aksjonsending viste 9, og det resulterte i at Steen og Strøm donerte 50 000 til Nasjonalforeningen for Folkehelse. Man kan altså trygt si at alle bidro på sin måte til gårsdagens tv-aksjon til inntekt for arbeidet med demens. Jo Nesbø auksjonerte bort en karakter i en av hans bøker, Stargate en dag i studio, 100 000 bøssebærere var ute på gaten rundt omkring i Norge, pårørende fortalte sine historier i studio og mange, mange nordmenn åpnet lommeboken for en god sak. Til sammen fikk man inn 224 millioner. Fantastisk. Selv fikk jeg ikke gått denne gangen på grunn av utenlandsreise, men neste år kommer jeg sterkere tilbake.

Det er i dag 70 000 nordmenn som har demens, og over 300 000 er nærmeste pårørende. Det er en sykdom som kan ramme oss alle- og en sykdom som på mange måter berører den syke og de som lever rundt dem like mye. Man har kanskje ikke vært gode nok på å snakke om demens tidligere, og at så mange pårørende og syke i går stilte for å fortelle om sin hverdag tror jeg var viktig for saken. For det er ingen tvil om at det engasjerte befolkningen. Ny innsamlingsrekord og et snitt på 44 kroner per nordmann tyder på at mange har følt for å bidra, og i saker som dette er det viktigste- at alle bidrar med det de kan. Om det så er med en historie om å leve med demens, en tier på en bøsse eller gullskia fra 30km i VM.

Som bank er vi glade for at vi kan bidra på vår måte-ved å telle penger. Over 500 ansatte på 75 filialer rundt omkring i Norge var i sving for å sikre at pengene ble samlet, talt og rapportert rett slik at vi underveis kunne følge utviklingen på tv-skjermen og for å sikre at totalen ble rett. Og tar man en titt på Instagram ser det ut som at vi også hadde en stor gjeng ute med bøsser. Jeg er stolt over at så mange DNB’ere bidrar, og spesielt imponert må jeg si jeg ble av gjengen på Bekkestua som er på sitt 35te år med pengetelling for tv-aksjonen- imponerende! Dette er en av måtene vi som bank kan få bidra til samfunnet på, og jeg er glad for at våre folk og vår ekspertise kan komme til nytte når det er til en så god sak!

Ha en fin ettermiddag,

Rune