Nye takter i LOs hus…

Mye var likt da jeg stod på scenen under LOs finanskonferanse for to år siden. Samme sted, samme tema og med mange av de samme menneskene i salen. Rammevilkår for banksektoren, og konsekvenser for kunder, banker og ansatte er minst like aktuelt i dag som det var den gangen. I år som tidligere år var finansministeren på plass. Sist var jeg på scenen etter Sigbjørn Johnsen, men denne gangen var Siv Jensen oppe på talerstolen før meg.

Men det var definitivt noe som var annerledes ved denne LO finanskonferansen. Det var helt klart et stemningsskifte. Det var ikke lenger bare jeg som pratet om vår samfunnsrolle. Finansministeren snakket om at finansnæringen er blodomløpet i norsk næringsliv, og viktigheten av en velfungerende finanssektor. For fakta er at finansnæringen er en viktig bidragsyter til norsk verdiskapning. Næringen vår blir faktisk viktigere og viktigere. Ettersom Norges oljeformue gradvis overføres til finansiell kapital blir gode økonomer som kan forvalte formuen minst like viktige som dyktige ingeniører som kan få den opp fra havbunnen.

Bankers soliditet var naturlig nok på agendaen – fra både Finansministeren, opposisjonen representert ved Jonas Gahr Støre og meg. Vi ønsker oss alle solide banker, vi er bare litt uenige i hvordan man skal komme seg dit. Både med hensyn til tempo og tiltak. Når Siv Jensen uttaler «Vi har kommet langt på vei i forhold til Sverige for å nærme oss en enighet og det arbeidet pågår med full kraft», så er det håp for likere konkurransevilkår på tvers av landegrensene. Utsagnet er notert og jeg følger spent med…

Basert på finanstilsynets beregninger og en motsyklisk buffer på 1 % vil norske banker ha et totalt kapitalbehov på 74 til 120 milliarder- avhengig av hvilken kredittvekst vi legger til grunn. Med 5 % kredittvekst må norske banker de neste årene tjene 32 milliarder årlig etter skatt og med null i utbytte for å nå kapitalkravet. Samtidig vet vi at norske banker de siste tre årene har levert et resultat i størrelsesorden 24-28 milliarder. Bankene må altså tjene mer enn de gjør i dag for å imøtekomme kapitalkravene som stilles.

Jeg tror vi kan klare det, men det krever at vi jobber langs alle dimensjoner. På kapitalmarkedsdagen i november lovte vi markedet 13,5-14,0 kjernekapital i 2016- og det skal vi få til, men det krever fullt fokus på hvordan vi driver. Så her holder vi trykket oppe, helt til nye 40 milliarder i kjernekapital står på bok.

Ha en fin dag!

Rune