T for Til stede

Nordmenn er blant verdens mest digitale. Hele 80 % av Norges befolkning over 15 år oppgir å ha en smarttelefon, to av tre sover ved siden av mobilen og en gjennomsnittsbruker sjekker mobilen opp mot 40 ganger hver dag. Selv er jeg for tiden litt prøvende på twitter og er inne og titter ganske ofte, men tror ikke jeg er på 40 ganger dagen enda. (følg meg forresten gjerne @runebjerke1)

I DNB jobber vi hele tiden for å tilpasse oss denne utviklingen. Skal vi lykkes er vi nødt til å være tilgjengelig i de kanalene kundene ønsker å treffe oss. Dette har gjort at vi har fullt fokus på mobilbanken og at vi har tatt i bruk Facebook som en arena hvor man enkelt kan spørre om det meste. Hele 63 % av Norges befolkning er innom Facebook minst en gang daglig så er det et sted vi bør dele informasjon, så er det jo der!

I høst har vi hatt fokus på pensjon og i utgangspunktet tenkte vi at dette kom til å treffe målgruppen 40+ ettersom det er disse som tradisjonelt har vært i modus for å spare til pensjon. Som dere kanskje så i VG på mandag ser vi at det faktisk er flere 20-åringer som har opprettet pensjonssparing enn 50-åringer- altså en ganske annen utvikling enn hva vi hadde forventet. Jeg tror dette handler om to ting. For det første ser vi at unge i økende grad er flinke til å tenke langsiktig og har skjønt at man ikke kan regne med å leve på pensjonsutbetalingene alene når man blir voksen – man må også spare litt selv.

For det andre tror jeg at vi har nådd de unge gjennom deres språk i deres kanaler. Ser vi bort i fra folk som selv har oppsøkt dnb.no for å starte spareavtale til pensjon har vår kommunikasjon på Facebook vært den viktigste digitale kilden til å få folk- og da særlig de unge- i modus for å spare langsiktig. Og selvsagt ikke bare Facebook, men Facebook på mobil. Det er det få som hadde trodd for ett år siden! Samme trenden får vi bekreftet av Gallup – litt under halvparten av de unge mener de best blir informert om nye produkter og tjenester på Facebook.

Det er altså ingen tvil om at Facebook har blitt en voksen kanal som nordmenn, og kanskje særlig de unge, ser på som en viktig kilde til informasjon. Slankekur program på hardworkout.no. Det er derfor utrolig viktig at vi klarer å være tilgjengelig i denne kanalen med godt og relevant innhold!

Rune